Er din hjemmeside ulovlig?

Handcuffs - licensed through Dreamstime.com by Creative Group Aps - DO NOT COPY
Handcuffs - licensed through Dreamstime.com by Creative Group Aps - DO NOT COPY

Man skal passe på hvad man gør på nettet. Du kan lynhurtigt komme til at bryde loven, helt uden at vide det! Mere om det lidt længere nede.

Vi har på 200mm.dk bragt et billede, som det viste sig vi faktisk ikke måtte. I hvert fald ikke med den tekniske metode som har benyttet.

[quote_box_center]Inden vi går videre, er der lige et par begreber som skal på plads, for denne artikels vedkommende.

Et værk er noget som er skabt en én eller flere personer. Det kan være alt fra en skulptur til en sang. Et fotografi eller et maleri. Det kan være et digt eller artikel.

Embedding er en kendt metode til, at inkludere indhold fra ét sted på et andet sted. I denne sammenhæng, kan de fx være et værk som bliver vist på vores hjemmeside, men som rent faktisk bor et helt andet sted, men blot vises hos os.

Ophavsretten er den ret, som én eller flere personer opnår, i det øjeblik hvor et værk skabes. Man skal altså ikke have en speciel profession, for at opnå ophavsret. Det er ikke kun fotografer som har ophavsret på deres billeder, eller forfattere som har ophavsret til deres tekster. Retten er heller ikke mere gyldig eller vigtigere, fordi dit værk er dit levebrød. Det er sagen helt uvedkommende.

Upload betegner den handling man som person eller et system foretager, når et værk gemmes på egen server, computer, smartphone eller tablet.[/quote_box_center]

Embed eller upload

I en artikel vi skrev på 200mm.dk, omhandlende overredigering og at skabe idealer som ikke er virkelige fik vi mange henvendelser.

Efter vi blev gjort opmærksom på, at vi evt brød nogle regler, har vi taget fat i sagen og fundet ud af hvad der er hoved og hale. Med hjælp fra de dygtige juridiske konsulenter hos Dansk Journalistforbund er vi kommet videre. På visse punkter findes der desværre ingen tidssvarende og præcise love og endnu værre,- der er endnu ingen retspraksis. Så hvad skal man forholde sig til?

I artiklen om et billede i Vanity Fair, benyttede vi en funktion fra Twitter, til at embedde 2 tweets. Det må man godt.

Det man ikke må, er at uploade selvsamme tweets eller dele heraf på sin egen server. For den besøgende er der ingen forskel. Du kan ikke se hvor et billede eller en tekst rent fysisk er placeret, når du besøger en hjemmeside.

Der skal på ingen måde herske tvivl om, at vi (Creative Group Aps og samarbejdspartnere) ønsker at håndhæve ophavsretten og alle andre love vi som land, medie og personer er underlagt.

Bottom line i vores specifikke sag er, at vi ikke må have et billede liggende på vores server, men godt må vise det som embedded fra Twitter. Selvom et værk er gået viralt i større eller mindre omfang, er reglerne de samme. Se mere om det virale nederst i denne artikel.

Det billede som udløste en masse spørgsmål, har vi ikke længere liggende på vores servere. Det er slettet permanent. Vi beklager at have brudt nogle regler. Det har hverken været for at skade eller udnytte nogen og på ingen måde i ond tro. Hermed er sagen lukket fra vores side.

Hvad er nu det med min hjemmeside?

I vores research og samtaler med Dansk Journalistforbund, er vi blevet gjort opmærksom på en række scenarier, som vi meget gerne vi viderebringe, så du ikke kommer til at forbryde dig ved en fejl.

Millioner af personer og virksomheder benytter systemer som fx WordPress til deres hjemmeside – inkl. os selv.

wp_type_videoNår man skriver et indlæg eller opretter en side, kan man vælge at bruge en video fra fx Youtube i selve indholdet.

Vælger man samtidig, at indlæget skal være et videoindlæg, henter WordPress automatisk det billede som bliver brugt som thumbnail/preview/miniature for videoen og placerer det på din server. Det må man ikke!

Om det er et system som automatisk henter en fil, eller om du selv er aktivt ude at hente den, gør ingen forskel – ikke som reglerne benyttes og fortolkes i dag.

Så hvis du vil være lovlydig og har en hjemmeside, skal du nok se ALT igennem. Du kan meget vel have overtrådt loven, helt uden at vide det.

Det samme gør sig gældende, hvis du fx tager et screenshot af en hjemmeside, som du vil fortælle om. Det må man ikke, uden at have fået skriftlig accept fra indehaveren af ophavsretten.

Mange vil nok mene, at det “…da er OK lige at snuppe et screenshot”, hvis det skal bruges positivt i forbindelse med et blogindlæg eller en artikel. Nej, – det er det ikke, medmindre du har fået lov af ophavsmanden/kvinden. Det er jo også sagen uvedkommende, om det er til positiv eller negativ brug.

Praksis er, at alle gør det – bevidst eller ubevidst. Loven er desværre meget snæversynet og uden gradbøjninger omkring disse ting. At alle gør det, giver ikke dig særlig ret.

Så alt indhold du benyttter, skal du have accept på brugen af. Det er kun dine egne værker som du kan bruge som du vil.

Har du forbrudt dig, uden at vide det?

Tænk lige på, om du selv på et tidspunkt har du taget et billede af en plakat? Lige snuppet et snapshot af en artikel i en avis og sendt til en kollega? Set et sjovt prisskilt eller en spiseseddel som liiiige kom en tur på facebook?

Alle disse handlinger er faktisk ulovlige. Det er ikke nok at være den som trykker på knappen på kameraet. Du skal også have lov til at fotografere indholdet. Er det fx en plakat, en artikel i en avis eller forsiden på et magasin, så foretager du en ulovlig kopiering af et ophavsretligt beskyttet værk.

Tænk over det næste gang du skal til at tage et billede med din telefon og lige dele det.

Hvad med virale videoer og billeder?

Her er den lige så gal som med alt det andet. Hvis du viderebringer (forwarder, liker, embedder, retweeter) et værk, skal du sikre dig, at det indhold du sender videre i det sociale system, er i orden. Altså at ophavsretshaveren har godkendt det.

Sådan er det ikke i virkeligheden, men i henhold til dansk lov er reglerne således. Hvis alle efterlevede dem, ville det være begrænset, hvad der gik viralt og hvad der døde hen i ingenting.

Som regel er der ingen der påpeger regler eller love, når et værk går viralt. Derfor er der ingen sager at læne sig op ad. Det er nok de færreste som ønsker at stoppe hele verden fra at dele ens værk – selvom man med loven i hånden kunne.

Der er naturligvis en lang række regler på de forskellige sociale medier, som man accepterer i forbindelse med oprettelse af en konto eller profil. Bortset fra, at de fleste ikke læser dem (før det er for sent), så er der et fællestræk; alt hvad du poster eller viderebringer, skal du have den fulde ophavsret til.

Afsluttende bemærkning

Lige til slut, kan vi kun anbefale dig, at bruge din sunde fornuft. Hvis du er i tvivl, så spørg nogen der ved mere end dig selv.

 • Nana Hee

  Men skal man som dansker så følge landets regler eller gælder det også hvis det er materiale fra feks USA?

  “I mange lande kan ophavsretligt beskyttede værker anvendes på bestemte måder, der ikke krænker ejerens rettigheder. For eksempel er ophavsret i USA begrænset af “fair use”-princippet (rimelig brug), hvorefter visse anvendelser af ophavsretligt beskyttet materiale til kritik, kommentarer, nyhedsformidling, undervisning, videnskab og forskning kan betragtes som rimelig. Amerikanske domstole afgør, om et forsvar af “fair use”-anvendelse er gyldig i henhold til fire faktorer, som vi har angivet nedenfor til undervisningsformål. I visse andre lande er der et lignende koncept kaldet “fair dealing” (rimelig håndtering), der kan anvendes anderledes.”

  De fire faktorer for rimelig brug er:

  1. Formålet med og karakteren af anvendelsen (herunder hvorvidt en sådan anvendelse er af kommerciel karakter eller til ikke-kommercielle uddannelsesformål).

  Domstolene fokuserer typisk på, om anvendelsen er “omdannende”. Det vil sige, om den giver originalen et nyt udtryk eller mening, eller om den blot kopierer originalen.
  2. Arten af det ophavsretslige beskyttede værk.

  Anvendelse af materiale fra primært faktuelle værker er mere tilbøjelig til at være rimelig end anvendelse af rent fiktive værker.
  3. Størrelsen og vigtigheden af den del, der anvendes, i forhold til hele det ophavsretligt beskyttede værk.

  Lån af små bidder af materiale fra et originalt værk er mere tilbøjelig til at blive betragtet som rimelig brug end lån af store dele. Dog kan selv en lille del veje imod rimelig brug i nogle situationer, hvis det udgør “hjertet” af værket.
  4. Effekten af anvendelsen på det potentielle marked for eller værdi af det ophavsretsligt beskyttede værk.

  Anvendelse, der skader ophavsretindehaverens evne til at drage fordel af hans eller hendes oprindelige værk, er mindre tilbøjelig til at være “fair use”. Domstolene har undertiden gjort en undtagelse i henhold til denne faktor i sager, der involverer parodier.

  http://www.youtube.com/yt/copyright/da/fair-use.html

  • Keld Bendtsen

   Se, Nana. Lige præcis omkring hvilket lands love der skal følges, mangler der regler og ikke mindst retspraksis for.

   I Danmark ser man på, hvilket marked/land en hjemmeside henvender sig til. Er det en dansk side, formoder man det er til det danske marked og dermed dansk lov.

 • Nana Hee

  “Det er væsentligt, at være klar over de betingelser, der er, når man uploader video og låner fra andre – altså YouTubes Terms of use. Her lige et par punkter, man bør være opmærksom på:
  De videoer man uploader skal man selv have den fulde ophavsret over, det vil også sige, at hvis der optræder personer, bør disse have givet deres samtykke til at videoen offentliggøres.
  Når en video er offentlig, afgiver man ikke sin ophavsret, men man giver YouTube rettighed til at distribuere videoen gennem YouTube, samt de enkelte brugere af YouTube ret til at se videoen og “embedde” den på eksempelvis en Wiki. I praksis betyder det, at man ikke må downloade en video, med mindre der er en download funktion på filmen – så har ophavsmanden givet tilladelse til det, men man må gerne “embedde” den på en anden side gennem den kode, som opgives under videoen, da videoen gennem embedfunktionen “fysisk” stadig ligger på YouTube.
  Desuden skal man selvfølgelig være opmærksom på ophavsretten, som kort er beskrevet på siden om Creative Commons”
  http://lek2r.wikispaces.com/Youtube

  • Keld Bendtsen

   Husk på, at regler og retningslinier for en hjemmeside ikke kan trumfe et lands love.
   Dog er det helt korrekt som der her står, at man må embedde, men man må ikke have fx et screenshot af en video liggende på sin egen server eller lign, så den en tilgængelig for andre.

 • Nana Hee

  Desuden kunne man vel feks. have et .com, .tv eller andet udenlandsk domaine på en IKKE dansk server men stadig skrive til danskere på dansk. Eller er det at gradbøje loven for meget?

  • Keld Bendtsen

   Det har ingen betydning, hvor din hjemmeside er hosted eller hvilken type domæne du har. Loven er den samme!

 • http://lilit.dk Filip Stadler

  En embeded youtube har jo sin egen thumbnail – og det er jo bestemt af hvilken plugin/embeded dims.
  Facebook laver vidst sin egen fordi ændre man på sin video husker den stadig den første som den havde lavet fra youtube :( Det gælder så ikke facebook video og facebook – hvor man kan opdatere dynamtisk.

  Der er også plugin som kan afspille men ikke vise thumbnail – så kan man henvise til sin egen men det behøver ikke være et foto/frame fra videoen.
  Embeded kode kan ikke skrive på serveren medmindre de har lov til dette – så der er nogle ting som ikke helt passer – koden afvikles på klienten.